Novela zákona: Prenájom bytov alebo nebytových priestorov a daňové povinnosti

Autor: administrator <hrabik(at)inmail.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 14. 09. 2007

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov bol v poslednej dobe novelizovaný dvomi novelami...

Informácia k registrácii pri prenájme bytov alebo nebytových priestorov, alebo nehnuteľností okrem pozemkov bola zverejnená na portáli Daňovej správy Slovenskej republiky
čítajte tu na http://www.drsr.sk/
Odpovede na najčastejšie otázky prináša daňová správa v texte Odpovede na otázky k problematike registračnej a oznamovacej povinnosti