Spoločenstvá vlastníkov bytov

Autor: administrator <hrabik(at)inmail.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 04. 07. 2007Spoločenstvá vlastníkov bytov Bytové spoločenstvá pod drobnohľadom  zdroj: www.epi.sk
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov z hľadiska dane z príjmov  zdroj: www.epi.sk
Vzorové účtovné prípady v spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov  zdroj: www.epi.sk
Centrum podpory spoločenstvám  zdroj: www.spolocenstvo.sk
Projekt bezpečné bývanie  zdroj: www.bezpecnebyvanie.sk
Spoločenstvá vlastníkov bytov /Archív/ Porada.sk   zdroj: www.porada.sk
Spoločenstvá vlastníkov bytov - Porada.sk   zdroj: www.porada.sk
Komplexný program pre správu bytov  zdroj: www.easysvb.sk
Register bytových spoločenstiev  zdroj: http://portal.ives.sk
Registrácia SVB KÚ Trnava  zdroj: www.ku-trnava.sk
Registrácia SVB KÚ Bratislava  zdroj: www.vs.sk/kuba
Bytokomplet s.r.o. zmluva o výkone správy  zdroj: www.bytokomplet.sk
Ako hlasovať pri výmene správcu   zdroj: www.spokojnebyvanie.sk