Bývanie v bytových a panelových domoch, sídliská, obnova, rekonštrukcia

Autor: administrator <hrabik(at)inmail.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 04. 07. 2007Bývanie v bytových a panelových domoch, sídliská, obnova, rekonštrukcia Infračervená termografia, TSÚ Piešťany  zdroj: www.tsu.sk
Termodiagnostika, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.  zdroj: www.tsu.sk
Obnovu bytov brzdia zaspatí správcovia  zdroj: http://reality.etrend.sk
Energetická efektivita je téma číslo jeden  zdroj: http://reality.etrend.sk
Únia prispeje na obnovu panelákov  zdroj: http://reality.etrend.sk
Regenerace panelových sídlišť, príklady 2004  zdroj: www.uur.cz
Regenerace panelových sídlišť, príklady 2001  zdroj: www.uur.cz
Regenerace panelových sídlišť, príklady 2002  zdroj: www.uur.cz
Analýza rozvodov teplej vody  zdroj: www.fce.vutbr.cz, Peter Kapalo
Budovy budú musieť mať energetický certifikát  zdroj: http://hnonline.sk
Zatepľovanie  zdroj: http://zateplovanie.blogspot.com
Kniha: Bytové domy, žije v nich väčšina  zdroj: www.antar.sk
Kniha: Bytové domy, obnova stavebných konštrukcií  zdroj: www.antar.sk
Materiály a technológie  zdroj: www.domabyt.sk
Stavajte s nami... rady a návody  zdroj: www.stavajtesnami.sk