Úvodné informácie a podmienky používania

Autor: administrator <hrabik(at)inmail.sk>, Téma: Informácie, Zdroj: hrabik, Vydané dňa: 13. 05. 2007

Vítam Vás na tejto neobvyklej "osobnej" stránke. Dúfam, že aj keď sa Vám možno nebude páčiť, že na nej nájdete niečo užitočné, zaujímavé, poučné alebo zábavné... A možno sa raz stane jednou z Vašich obľúbených...

Táto stránka sa bude priebežne meniť, teda meniť možno vzhľad, ako aj obsah... Nemajte mi to prosím za zlé, táto stránka vznikla ako neziskový projekt venovaný verejnosti... Chyby, ktoré sa tu vyskytnú, sa budem časom snažiť redukovať...PODMIENKY POUŽITIA TEJTO STRÁNKY

1.  Akékoľvek použitie stránok je len na VLASTNÉ RIZIKO a ZODPOVEDNOSŤ !!!

2.  UPOZORNENIE: Materiál, ktorý sťahujete pomocou tu uvedených externých odkazov, nie je uložený na tomto webe, serveri, preto nezodpovedám za jeho kvalitu, dostupnosť, hodnovernosť, ani za porušovanie autorských práv - túto zodpovednosť nesiete pri jeho použití Vy a server na ktorý odkaz smeruje, a ten, kto ho zverejnil na internete. Neručím a nezodpovedám za bezpečnosť ani obsah stránok na ktoré odkazy vedú. Tento web by Vám mal pomôcť získať základné informácie, zjednodušiť a urýchliť vyhľadávanie, teda slúži výhradne na informatívne účely.

Ak máte vedomosť alebo podozrenie, že tu uvedené odkazy smerujú na priestor, kde je uvedený nelegálny obsah, alebo kde sa jeho zverejnením porušujú autorské práva, žiadam Vás o zaslanie informácie na uvedený kontakt, takýto odkaz bude odstránený z tohoto webu. Nie je v mojich silách ani možnostiach preverovať, a posudzovať či je obsah cudzej stránky v celom rozsahu v poriadku po právnej stránke, nakoľko stránky sa neustále menia.

3.  Autor týchto stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené zo strany web stránok, na ktoré sú tu umiestnené odkazy. Pri návšteve niektorých stránok sa môžete vystaviť nebezpečenstvu napadnutia vášho PC vírusmi, škodlivými kódmi, trójskymi koňmi, alebo sa vám môžu na PC nainštalovať programy, ktoré sledujú váš PC a môžu odosielať aj citlivé údaje z Vášho PC na niektoré miesta. Preto používajte kvalitný antivírusový program, firewall a kontrolujte si PC antispywarovým programom.

POKIAĽ NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY, ALEBO IM NEROZUMIETE, IHNEĎ OPUSTITE TÚTO STRÁNKU.

Poslaním a účelom tejto stránky je rýchlejšia orientácia na Internete, poznamenanie odkazov k stránkam iných autorov. Nie všetky odkazy môžu byť funkčné, nie všetky odkazy boli preverené, ako aj obsah stránok ! Ďakujem všetkým, s ktorých pomocou našiel aj tu uvedené linky na zaujímavé stránky.